Informativno edukativna emisija, koja ima za cilj olakšavanje integracionog procesa kako srpskog, tako i ostalog življa sa teritorija zapadnog Balkana. Cilj emisije je upoznavanje ljudi sa zakonima i obavezma života u nemačkaoj i u evropskoj uniji, kako ispuniti uslove za dobijanje vize, državljanstva ili posla, na koji način rešiti stambeno pitanje, koja zanimanja su deficitarna na tržištu rada i u kojim regionima. Moderator emisje bia bi Marijana Cvetičanin.

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos