Godišnjica smrti velikog svjetskog i srpskog naučnika, Jovana Cvijića…

Srpski geograf Jovan Cvijić, rođen u Loznici, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, umro je 16. januara 1927. godine. 

Veoma su značajni njegovi radovi o morfologiji i hidrografiji Dinarskog krša i drugih kraških predjela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, balkanskim kotlinama i poljima, Šumadiji i Panonskom basenu i o migracijama jugoslovenskih naroda.

Odigrao je izuzetnu ulogu kao savjetnik srpske delegacije, na mirovnim pregovorima u Parizu, poslije Prvog svjetskog rata.

Njegova najpoznatija djela su: “Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije” /tri toma/, “Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva”, “Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje”, “Geomorfologija” /dva toma/, “Etnogeografske karte jugoslovenskih zemalja”, “Geografska karta Jugoslavije”, “Govori i članci” /četiri toma/.

Čitav život, posvetio je proučavanju Srbije i Balkanskog poluostrva, putujući skoro svake godine po Balkanu.

Osim čisto geografskih proučavanja, bavio se i geologijom /geomorfologijom, tektonikom, paleogeografijom, neotektonikom/. Njegova monografija o karstu, izazvala je veoma povoljne ocjene u evropskim naučnim krugovima, a pristupna akademska besjeda o strukturi i podjeli planina Balkanskog poluostrva, na osnovu geološko-tektonske građe, proslavila ga je kao prvog južnoslovenskog geotektoničara.

Cvijić se bavio i proučavanjem balkanskih psiholoških tipova. Ono što karakteriše njegov naučni rad, jeste uticaj klime i reljefa na građu /morfologiju/ čovjeka, naglašavajući praktično među prvima, da je čovjek ekosenzibilno biće.

Prilikom osnivanja Beogradskog univerziteta, 1905. godine, bio je među prvih osam redovnih profesora, koji su zatim birali ostali nastavni kadar, jer tada su svi profesori i saradnici ukinute Velike škole stavljeni na raspolaganje.

Osnovao je Geografski zavod Filozofskog fakulteta 1893. godine i bio njegov upravnik, od osnivanja do 1927. godine. Zajedno sa grupom geografa i prirodnjaka, osnovao je Srpsko geografsko društvo, 1910. godine u Beogradu.

Bio je predsjednik ovog društva, od osnivanja do svoje smrti. Bio je dva puta rektor Beogradskog univerziteta 1906/1907. i 1919/1920. godine.

Postao je naučnik svjetskog glasa i dobio je mnoga priznanja. Dopisni član Srpske kraljevske akademije, postao je 5. februara 1896. godine, a redovni član 4. februara 1899. godine.

Postavljen je ukazom za predsjednika Srpske kraljevske akademije 12. aprila 1921. godine.

Bio je dopisni član Akademije nauka SSSR, Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti, Učenog društva Parnasos /Atina/, počasni doktor Sorbone i Češkog univerziteta /Prag/. Bio je počasni član mnogih geografskih, etnografskih, prirodnjačkih i drugih društava širom svijeta /Petrograd, Budimpešta, Bukurešt …/.

Bio je nosilac engleske, francuske i američke medalje za naučne radove.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos