Drago Pilsel: Ðukanović Zakonom igra na kartu nacionalnih sukoba!

Poznati hrvatski novinar, teolog i publicista, Drago Pilsel, poručuje da Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, ima diskriminatorski karakter, da je neustavan i narušava pojedinačna i kolektivna prava, kao i da njegovim usvajanjem, predsednik Milo Ðukanović, izaziva nove duboke podele u Crnoj Gori i igra na kartu nacionalističkih sukoba.

Za Pilsela je ključno, da Ðukanović to radi, da bi mobilisao svoje biračko telo, jačao svoju poziciju (ugroženu strahovitom korupcijom) i obezbedio što bolji plasman na pedstojećim parlamentarnim izborima.

“Meni se ovo čini ključnim: očigledno je, da je Milo Ðukanović i ovoga puta filigranski procenio kada treba da usvoji Zakon. Crnogorski predsednik, Zakonom izaziva nove duboke podele u Crnoj Gori i igra na kartu nacionalističkih sukoba, ne bi li mobilizovao svoje biračko telo, jačao svoju poziciju (ugroženu strahovitom korupcijom) i obezbedio što bolji plasman na parlamentarnim izborima”, kaže Pilse za internet p-portal, Srpskog privrednog društva u Hrvatskoj.

Pilsel ističe, da Ðukanović zapravo ne shvata, da Sveta Stolica gaji ozbilje odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a posebno sa carigradskom patrijaršijom, gde je patrijarh Vartolomej jasno rekao da neće priznati, kako kaže, “družinu raščinjenog i ekskomuniciranog Dedeića, poglavara tzv. Crnogorske pravoslavne crkve”.

Ovaj istaknuti hrvatski teolog, novinar i publicista ističe, da usvojeni crnogorski Zakon o slobodi veroispovesti, ima diskiriminatorski karakter, neustavan je, narušava pojedinačna i kolektivna prava, kako Srpske pravoslavne crkve, tako i građana Crne Gore.

“Kao takav, ovaj čin manipulacije religijskim osećanjima, ima ogroman destabilizacioni potencijal, naročito u etnički mešovitim sredinama, kakve su gotovo sve države na Balkanu. Stoga smatram da ovaj presedan, potencijalno primenjiv i u drugim državama, preti da postane stalni izvor tenzija i konflikata (isti crnogorski scenarijo preti i SPC-u na Kosovu)”, naveo je Pilsel.

U tekstu za P-portal, Pilsel ističe, da je analizirao pomenuti Zakon koji, prema njegovim rečima, de facto i de iure, kreira pravni okvir za nacionalizaciju imovine (tradicionalnih) verskih zajednica, koja je nastala zajedničkim ulaganjem građana Crne Gore, pre 1. decembra 1918. godine.

A način, na koji su ove odredbe formulisane, kaže Pilsel, ukazuje na nameru da se one diskriminatorno primene, pre svega na imovinu Srpske pravoslavne crkve.

Usvojenim Zakonom se direktno zadire u pravo svojine, koje je zagarantovano Ustavom Crne Gore, kao i brojnim međunarodnim ugovorima i konvencijama, koje je Crna Gora potpisala ili kojima je pristupila, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (član 1, Protokola 1) i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji”, stoji dalje u rečenom apelu. Odredbe Zakona, koje se tiču svojine nad imovinom, tumače se, “u suprotnosti sa tumačenjima i stavovima Evropskog suda za ljudska prava, u vezi sa slučajevima, koji su se ticali imovine koja je nastala pre formiranja savremenih država. Osim toga, Zakon ignoriše (ili u najmanju ruku ne konstatuje) i druga prava, kao što je pravo održanja, koje su verske zajednice stekle višedecenijskim ili viševekovnim korišćenjem imovine”, naveo je Pilsel.

Izvor Tanjug
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos