- Advertisement -

Godišnjica: Pisac čuvenog “Leksikona stranih reči i izraza”…

U izdanju Beogradske knjižare i izdavačke kuće Gece Kona, u Beogradu je 6. februara 1937. godine, objavljen “Leksikon stranih reči i izraza” Milana Vujaklije, djelo veoma značajno za srpsku kulturu. 

Vujaklija se bavio prevodima poznatih djela i leksikografijom, a ti njegovi radovi su i dan-danas veoma cijenjeni.

Preveo je djela Artura Šopenhauera “O religiji”, “O pisanju i stilu”, “Metafizika lepog” i “O geniju”… Priredio je za đačku lektiru, iz njemačkog jezika, djelo Fridriha Šilera, “Balade”.

Vujaklija je dao veliki doprinos višetomnom djelu “Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika”, u izdanju Srpske akademije nauke i umetnosti.

Ipak, Vujaklijino najznačajnije djelo je “Leksikon stranih reči i izraza”.

Za vrijeme njegovog života, ovaj leksikon je priređen i štampan u dva izdanja: prvo izdanje 1937. godine i drugo 1954. godine. Vujaklija je počeo da prikuplja riječi za leksikon 1925. godine, a u periodu od 1934. do 1936. godine, uradio je definitivnu obradu.

Prvo izdanje, štampao je 1937. godine, čuveni izdavač Geca Kon. To je bio veliki događaj za srpsku leksikografiju i kulturu.

Drugo izdanje, Milan Vujaklija obogatio je novim riječima i izrazima i ono je izašlo iz štampe 1954. godine.

Ova knjiga je postala udžbenik za mnoge generacije i sinonim za leksikon stranih riječi i izraza. Postalo je skoro pravilo da se za značenje mnogih stranih riječi citira, kao izvor, Vujaklijin leksikon, kako u Srbiji i Hrvatskoj, tako i u BiH.

Prva dva izdanja leksikona su više puta doštampavana, da bi Vujaklijini sljedbenici kasnijih godina priređivali novija izdanja.

Bilo je neminovno praviti nova izdanja, sa dodatkom novih riječi, jer su se u jeziku stalno pojavljivale i koristile nove strane riječi i izrazi.

Nova dopunjena izdanja u Srbiji, štampana su 1980, 1991. i 1996. godine. Prvu pravu preradu i dopunu, ovaj leksikon je dobio radom Drage Ćupića 2011. godine.

Leksikon je objavljen pod nazivom “Novi Vujaklija”, a izdavači su Štampara “Makarije” iz Beograda i “Oktoih” iz Podgorice.

Od objavljivanja, 1937. godine, pa do danas, Vujaklijin leksikon prodat je u više od 500.000 primjeraka.

Milan Vujaklija je rođen 15. novembra 1891. godine /po starom kalendaru/, u mjestu Buhača pored Slunja, ondašnja Austrougarska, sada Hrvatska.

Osnovnu školu je pohađao u Bosanskoj Kostajnici, a gimnaziju u Zagrebu, Sremskim Karlovcima i Beogradu. Maturirao je 1911. godine u Prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu, a zatim upisao Filozofski fakultet u Beogradu – njemački jezik, književnost i filozofija. Ratovi na prostorima Srbije prekidaju njegovo studiranje.

Kao dobrovoljac, od 1912. godine učestvuje u balkanskim ratovima, a zatim i u Prvom svjetskom ratu. U toku ratova, bio je na ratištima od Beograda preko Niša, Skoplja, Prištine, Albanije, Soluna… Tek poslije rata završava fakultet.

Od oktobra 1919. godine, radi u listu “Demokratija”, a kasnije u Ministarstvu prosvjete. Iako je radio kao pisar, a kasnije i kao savjetnik u Ministarstvu prosvjete, bavio se pisanjem i prevodima poznatih djela sa njemačkog jezika.

Njegovo najveće angažovanje, bilo je na leksikografiji između dva rata i poslije Drugog svjetskog rata.

Milan Vujaklija je umro u Beogradu 1955. godine.

Izvor SRNA

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.