Za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće će trebati viza

Foto: Ilustracija

Njemačka ambasadorka u Bosni i Hercegovin Margret Uber predstavila je javnosti, putem video poruke, nekoliko ključnih novina novog zakona o useljavanju stručnog kadra, koji je stupio na snagu 1.marta.

Kako je navela, Zakon se odnosi na državljane svih zemalja širom svijeta i namijenjen je kvalifikovanim radnicima.

„U Njemačkoj se posebno traži stručni kadar iz oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike, ali i za zanate postoje mnogobrojne mogućnosti. Zakon je namijenjen kvalifikovanim radnicima, a to su osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju. O stručnoj kvalifikaciji se govori onda kada se za odgovarajuće referentno zanimanje u Njemačkoj traži školovanje koje traje minimalno dvije godine“, navodi ambasadorka Uber.

Sve o Zakonu o stručnoj radnoj snazi u Njemačkoj

Osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju priznatu od zvanične njemačke službe i pri tome mogu dokazati da imaju garanciju poslodavca za radno mjesto, mogu u Njemačkoj ambasadi podnijeti zahtjev za radnu vizu u ovoj zemlji, navela je njemačka ambasadorka u BiH.

„Prvo priznavanje kvalifikacije, potom viza. To takođe znači da će za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće trebati viza. Primalac zahtjeva za vizu je nadležna njemačka ambasada, u slučaju Bosne i Hercegovine to je njemačka ambasada u Sarajevu. One osobe koje nisu obuhvaćene zakonom o useljavanju stručnjaka, mogu i ubuduće svoj zahtjev za vizu podnositi prema pravilu za zemlje Zapadnog Balkana. Ovo pravilo će za sada ostati na snazi, prema sadašnjim saznanjima do kraja 2020. godine“, poručila je u video poruci ambasadorka Njemačke u BiH.

Novi Zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage u Njemačkoj, koji je stupio na snagu 1. marta, mogao bi olakšati iseljavanje u tu zemlju.

Zakon se primjenjuje na državljane svih zemalja širom svijeta i odnosi se prvenstveno na osobe sa stručnom ili akademskom kvalifikacijom.

Novi propisi Njemačke o uslovima za radnu vizu

Po novom zakonu, radnicima iz zemalja nečlanica EU ubuduće će u Njemačkoj biti dostupni svi poslovi za koje su kvalifikovani, a ne samo oni koje su njemačke institucije proglasile deficitarnim i za koje ne postoje kandidati iz Njemačke ili zemalja EU, kao što je to bio slučaj do sada.

Novina je i što će stručnim radnicima, pod određenim uslovima, biti omogućeno da duže vrijeme borave u Njemačkoj u potrazi za poslom.

Tražioci posla imaće pravo i da eventualni manjak praktičnog iskustva nadoknade dokvalifikacijom kroz praksu kod njemačkog poslodavca.

Uslov će biti da nadležne ustanove potvrde diplomu stranog radnika i da on dokaže da vlada njemačkim jezikom.

Uz to, ako prethodno nije sklopio ugovor o radnom odnosu, stranac će morati da dokaže da ima dovoljno novca da može da se izdržava dok traži posao.

Izvor slobodnaevropa.org
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos