Godišnjica: Kozara i potkozarje – srpski zid plača…

Hrvatski i njemački fašisti su opljačkali sva sela, pobili dio stanovništva, uključujući 540 ranjenika, a oko 68.000 srpskih civila otjerali u logore, mahom u Jasenovac. Na Kozari i Potkozarju, prema podacima nakon rata, ubijeno je i stradalo 35.000 civila…

Ofanziva ustaša i njemačkih nacista, uz podršku mađarskih fašističkih snaga, na Kozaru, počela je 10. juna 1942. godine, što je bio uvod u jedan od nastrašnijih zločina počinjen nad srpskim narodom ikada.

ZATIRANJE NARODA

Uz podršku mađarskih riječnih brodova, 40.000 njemačkih i hrvatskih vojnika je zatvorilo obruč oko slobodne teritorije kozarske oblasti.

U opkoljenom području, zbjeg sa oko 80.000 srpskih civila, branilo je 3.500 boraca Drugog krajiškog partizanskog odreda.

Poslije 50 dana teških borbi, u kojima su srpski partizani ispoljili masovni heroizam, te nakon pogibije 1.700 branilaca, mjestimično je probijen obruč i spaseno je nešto više od 15.000 civila, ali su napadači ipak nadjačali.

Ustaše i njemački nacisti su zauzeli Kozaru 18. jula 1942. godine, nakon 38 dana ogorčenih borbi i velikog otpora Srba.

Spalili su i opljačkali sva sela, pobili dio stanovništva, uključujući 540 ranjenika, a oko 60.000 srpskih civila otjerali u logore, mahom u Jasenovac. Bio je to isplanirani genocid. Ubijana su djeca, ljudi srednje dobi i starci.

Okupatori su likvidirali čak i domaće životinje i stoku.

NERAVNOPRAVNA BITKA

U proljeće 1942. godine, partizanske jedinice, koje su znatnom većinom činili Srbi izbjegli iz svojih kuća pred ustašama, u centralnoj i zapadnoj Bosni su oslobodile Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Prijedor.

Zatim je 20. maja osnovana Prva krajiška brigada. Slobodna teritorija se prostirala od rijeke Save, do planina Kozare i Grmeča.

Njemačke snage, uz veliko učešće ustaša i domobrana, organizovale su napad na Kozaru, kao najaktivnije žarište otpora.

Kozarske Srbe i partizanske snage je napalo 11.000 oficira, podoficira i vojnika Vermahta, te 20.000 ustaša i domobrana, a Mađari su učestvovali sa pet topovnjača riječne flotile.

Partizanska formacija na Kozari – Drugi krajiški partizanski odred, brojala je oko 3.000 vojnika, ali je regrutovala rezerve iz 60.000 civila na slobodnoj teritoriji.

PROBOJ I STRADANJE

Napad je počeo 10. juna i krenulo je sistematsko potiskivanje i iznurivanje branilaca. Odbrana, u početku vrlo uspješna, nakon desetak dana je počela da posustaje usljed gubitaka, zamora i nestanka municije.

Suočeni sa nemogućnošću daljeg odolijevanja, borci Drugog krajiškog odreda su se odlučili za proboj iz obruča 3. jula 1942. godine, u jugozapadnom dijelu Kozare, 15 kilometara istočno od sela Međuvođe, u sjeverozapadnoj Bosni.

Kroz sve linije obruča se probio znatan dio Odreda i dio zbjega od više hiljada civila.

LIKVIDACIJE, PALJEVINE, TRANSPORTI U LOGORE…

Napadači su u zoru zatvorili obruč i krenuli u “pročešljavanje” Kozare. Već prvog dana je likvidirana partizanska bolnica i pobijeno je oko 300 ranjenika.

Tokom naredne dvije sedmice, snage Nijemaca i jedinice fašističke Nezavisne Države Hrvatske – ustaše i domobrani – brutalno su se obračunali na srpskim stanovništvom, koje nije uspjelo da prođe kroz obruč.

Jedan broj je ubijen na licu mjesta, dok je većina transportovana u logore. Bila je očigledna namjera da se to područje potpuno isprazni od stanovništva.

Oko 68.000 stanovnika je deportovano u logore. Ukupan broj civilnih žrtava na Kozari i Potkozarju je iznosio 35.000 ljudi, od kojih je najveći dio stradao upravo u ovoj operaciji i tokom internacije u logore, koja je uslijedila.

TRAGEDIJA SRPSKE DJECE

Posebno je tragična sudbina gotovo 20.000 srpske djece, malih Kozarčana, koji su ubijani i iscrpljivani glađu i bolestima.

Jedan dio je spasen i dat na usvajanje hrvatskim porodicama, a humanitarka Diana Budisavljević je uspjela da izvuče iz logora između 10.000 i 12.000 srpskih mališana.

Tokom ustaško-njemačke zločinačke ofanzive na Kozari i Potkozarju, ubijeno je i stradalo oko 35.000 ljudi.

Sudbina Srba sa Kozare je jedna od najvećih tragedija, koje su zadesile srpski narod u 20. vijeku.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos