Sjećanje: Bregalnička bitka, uvod u pobjedu u Drugom balkanskom ratu…

Iznenadnim noćnim napadom bugarske Četvrte i Pete armije na srpske položaje, 30. juna 1913. godine, počela je Bregalnička bitka, kao uvod u Drugi balkanski rat.

Bregalnička bitka je okončana već 9. jula 1913. godine, potpunim slomom Bugara.

Poslije ogorčenih borbi na Ovčem polju, Prva i Treća srpska armija i Crnogorska divizija su u protivnapadu potisle Bugare preko rijeke Bregalnice i probile njihov front na Rajčanskom ridu.

Srpski gubici su iznosili 16.600 ljudi, a bugarski više od 20.000.

Na rat protiv Srba, dotadašnjeg saveznika u borbi protiv Otomanskog carstva, kog su zajedno protjerali sa Balkana, Bugarsku su podstakle Njemačka i Austro-Ugarska.

Sofiji i Beču nisu bili u interesu jačanje Srbije i sloga balkanskih država.

U rat na strani Srbije su se uključile Grčka i Rumunija.

Tokom Drugog balkanskog rata, Srbija je već imala bežične telegrafske sprave, za koje Bugari nisu znali. Tako je jedno vrijeme srpska vojska prisluškivala bugarske telegrafe.

Poslije poraza, Bugarska je kapitulirala, a mirovnim ugovorom u Bukureštu, 10. avgusta 1913. godine, utvrđene su nove granice između balkanskih država.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos