Godišnjica smrti: Fedor Nikić – osnivač Muzeja fruškogorskih manastira…

Srpski istoriograf, Fedor Nikić /1927-1989/, osnivač Muzeja fruškogorskih manastira, umro je 9. jula 1989. godine.

Univerzitetsku karijeru je počeo u Beogradu, pod okriljem profesora Slobodana Jovanovića, a nastavio u Subotici na Pravnom fakultetu.

Fedor Nikić se bavio ustavnim pravom, manjinskim pitanjem i crkvenom reformom. Napisao je više djela, uključujući “Lokalne uprave Srbije u 19. i 20. veku”.

Tokom svoje naučne karijere se bavio problemima, odnosima i ličnostima novije srpske istorije. Posebno se bavio problemom mađarskog revolucionizma i pretenzijama ka srpskoj Vojvodini.

Obradio je fenomen centralizma vlasti, te decentralizacije i lokalne samouprave u Srbiji, od Karađorđa, kroz cio 19. vijek, sve do ujedinjenja u Kraljevinu Jugoslaviju 1918. godine.

Nikić je u svojim radovima objasnio, da lokalna samouprava ne smije da ugrožava centralnu vlast, da mora biti u službi funkcionalnosti države i odgovorna za svakodnevne probleme ljudi.

Njegovi radovi imaju politikološki karakter i često su na granici nauke i publicistike.

Nikić se bavio i socijalnom istorijom, smatrajući da se mora poraditi na kulturnom uzdizanju seljaštva.

Kraće vrijeme je posvetio i političkom djelovanju, te je prišao Savezu zemljoradnika i bio glavni sekretar stranke.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos