Godišnjica – naziv Republika Srpska: Neosporivo ime…

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila 16. jula 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska, koja je nastala prvobitno kao Srpska Republika BiH.

REPUBLIKA SRPSKA NASTALA IZ SRPSKE REPUBLIKE BiH

Devetog januara 1992. godine, prije bilo kakvih ratnih sukoba u BiH, odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH, nastala je Srpska Republika BiH, da bi u avgustu 1992. godine, bila preimenovana u Republiku Srpsku.

Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, potpisanim 21. novembra 1995. godine, postala je međunarodno priznata, kao jedan od dva entiteta BiH, sa velikim ovlaštenjima – sudskom, zakonodavnom i izvršnom vlašću.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a po popisu stanovništva iz 2013. godine, u Republici Srpskoj živi 1.170.342 lica.

Rezultati popisa iz 2013. godine pokazuju da u Republici Srpskoj ukupan broj domaćinstava iznosi 408.825, a stanova 584.261.

NEKOLIKO INICIJATORA NAZIVA REPUBLIKA SRPSKA

Postoji nekoliko verzija o začetku ideje, da se srpska autonomija u BiH nazove upravo Republika Srpska.

Prema jednoj verziji, profesor Ljubomir Zuković, ministar obrazovanja, nauke i kulture u prvoj Vladi Srpske, bio je inicijator naziva Republika Srpska, pa je na sjednici Narodne skupštine u Banjaluci odlučeno, da se dotadašnji naziv Srpska Republika BiH promijeni.

Zuković je naveo, da je na sastanku u odmaralištu “Kikinda” u Palama, na kom su prisustvovali najviši republički finkcioneri, sugerisao da je “u svemu bitan naziv `Srpska`, koji može da stoji i sam, jer državno uređenje sutra može i da se promijeni, a naziv `Srpska` da ostane”.

Svi prisutni su se, bez rasprave i rezerve, naveo je profesor, sa iznetim prijedlogom saglasili.

Druga verzija govori da je “kum” naziva Republika Srpska, bio jedan od predratnih intelektualaca, muzički menadžer Goran Marić, poznat kao “Malkolm Muharem”, idejni tvorac niza predratnih sarajevskih bendova.

Sa njim su, prema toj verziji, nazivu kumovali i današnja predsjednica Skupštine Srbije, Maja Gojković, te intelektualci Dragoslav Bokan, Sonja Karadžić, Dragoš Kalajić…

Sam Marić je ispričao, da je ime Republika Srpska njegova ideja, nastala u razgovoru sa Sonjom Karadžić i Dragoslavom Bokanom.

Marić je ispričao da je dao prijedlog, da se pridjev srpska pretvori u imenicu, po uzoru na Poljsku, Češku, Mađarsku, te “da se državi da ime Srpska”.

Ta ideja je kasnije provjerena u širem krugu ljudi u Beogradu, sa Majom Gojković, Isidorom Bjelicom i sada pokojnim Dragošem Kalajićem.

NEOSPORIVO IME

Od proglašavanja Republike Srpske, čak i nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, u kom su i bošnjačke vlasti verifikovale to ime, traju bezuspješni pokušaji, mahom političkog Sarajeva, da ospori ovaj naziv i uopšte dan kada je Srpska stvorena – 9. januar 1992. godine.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos