Godišnjica rođenja: Jovan Hadžić – prvi predsjednik Matice srpske…

Srpski pisac, prevodilac i političar, Jovan Hadžić /1799-1869/, poznat i kao Miloš Svetić, autor Građanskog zakonika Kneževine Srbije i prvi predsjednik Matice srpske, rođen je 8. septembra 1799. godine.

Hadžić je bio protivnik Vuka Stefanovića Karadžića i njegove jezičke reforme. Branio je etimološki pravopisni princip i negirao fonetski.

On je smatrao, da književni jezik valja obogatiti slavenosrpskim riječima.

Jovan Hadžić je uređivao “Serbski letopis” i “Golubicu”, pokrenuo časopis “Ogledalo serbsko” i pisao poeziju, u stilu pseudoklasicizma.

Prevodio je: Homera, Kvinta Horacija Flaka, Publija Vergilija Marona, Marka Valerija Martijala, Johana Volfganga Getea, Gotholda Efraima Lesinga, Fridriha Šilera i Johana Gotfrida Herdera.

Izvor SRNA

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.