Godišnjica: Vuk Karadžić – počasni građanin Zagreba…

Zastupništvo grada Zagreba je dodijelilo 16. septembra 1861. godine, reformatoru srpskog jezika, Vuku Stefanoviću Karadžiću, Povelju počasnog građanina, kojom su mu data “sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju”.

Koliki je bio Vukov uticaj na hrvatski jezik, najbolje je objasnio Ivan Broz, čuveni književni istoričar i lingvista iz druge polovine 19. vijeka.

Hrvati su odlukom Sabora, preuzeli Vukov model književnog jezika, sa svim elementima, uključujući i akcenatski sistem.

Neki lingvisti su dobili zaduženje da urade “instrumente” tog jezika i udžbenike.

1892. godine, Ivan Broz izdaje i štampa Hrvatski pravopis, u čijem predgovoru navodi da bi se “sve to moglo nazvati i srpskim pravopisom”.

Hrvatski leksikograf, Tomo Maretić, 1899. godine izdaje “Gramatiku i stilistiku hrvatskog ili srpskog jezika”.

“Ono što je Ciceron za Latine, to je Vuk za nas!”, zapisao je Maretić.

Vuk je u Zagrebu imao ulicu više od jednog vijeka, ali je 1992. godine preimenovana, pošto je u tom periodu Hrvatska raskidala sve istorijske veze sa Srbijom i Srbima.

Izvor SRNA

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.