Godišnjica rođenja: Nikola Kopernik – tvorac teorije heliocentričnog sistema

Foto: Wikipedia/Wikimedia commons

Nikola Kopernik /1473-1543/, poljski astronom, matematičar, pravnik, ljekar i ekonomista, koji je prvi formulisao heliocentrični sistem svemirskih tijela, prema kome se Sunce, a ne Zemlja, nalazi u centru Solarnog sistema, rođen je 19. februara 1473. godine.

Kopernikov rad je izazvao burne reakcije, ali je brzo prihvaćen u naučnim krugovima.

Međutim, Rimokatolička crkva to nije lako prihvatila i zato je papa 1616. godine njegovo djelo zabranio, a Kopernika proglasio jeretikom, jer su njegove ideje išle protiv crkvenog učenja.

Kopernik je studirao na Univerzitetima u Krakovu i Bolonji kanonsko pravo, ali se najviše posvetio studiju astronomije.

Dao je prvu skicu nove heliocentrične teorije, koja je bila suprotna, tada vladajućem, Ptolomejevom geocentričnom sistemu svijeta, prema kom je Zemlja u centru Solarnog sistema.

Prosuđujući kretanje planeta na osnovu principa relativnosti, Kopernik je naveo da se Zemlja i druge planete ravnomjerno kreću po orbitama, te da je u njihovom centru Sunce.

Petlje u putanjama planeta je objasnio kao pojavu koja nastaje zbog njihovog kretanja oko Sunca. Iz veličine petlji, koja je manja što je planeta udaljenija od Sunca, odredio je njihovu udaljenost od tog nebeskog tijela.

Kopernik je dugo razmišljao o tome, da li da svoju teoriju napiše ili da je, po uzoru na pitagorejce, usmeno prenosi. Ipak, prvo je napisao sažetu teoriju.

Teorija heliocentričnog sistema je predstavljala revolucionaran i dalekosežan prekid sa starim shvatanjima.

Svojim djelom, Kopernik je utemeljio modernu astronomiju i stvorio preduslove za dalja otkrića, poput Keplerovih zakona i Njutnovog određivanja zakonitosti, koja upravlja kretanjima nebeskih tijela.

Crkva je 1616. godine zabranila sva djela čija je osnova bila Kopernikovo učenje.

Zabrana je 1757. godine skinuta sa Kopernikovih, a 1835. godine sa ostalih naučnih djela koja su se kosila sa crkvenim viđenjima svemira.

Nikola Kopernik je umro 1543. godine.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos