Priroda: Obolevaju šume u Nemačkoj!

Foto: Pixabay

Stanje njemačkih šuma se pogoršalo do rekordnog nivoa, zbog požara, suše i najezde potkornjaka, saopštila je ministarka poljoprivrede, Julija Klokner.

U 2020. godini, više drveća je uginulo nego ikad ranije, a samo 21 odsto drveća koje se posmatra, imalo je netaknutu krošnju, što je pokazatelj zdravlja drveta, navodi se u godišnjem istraživanju šuma. To je bila najniža vrijednost, od kada je procjena započeta 1984. godine.

Nijemci, koji se ponose svojom ekološkom svješću i čija su kultura i istorija uronjeni u legendu o šumama, zabrinuti su zbog stanja šuma, koje se prostiru na 11,4 miliona hektara, što je trećina površine države.

“Nama su potrebna naša drveća i šume u Nemačkoj: kao zaštita klime, staništa za raznoliku faunu i floru, prečistači vazduha i vode, rezervoari ugljen-dioksida, poslodavci ili kao rekreacija za ljude”, rekla je ministarka poljoprivrede.

Studija, u kojoj se svake godine ispituje stanje 10.000 stabala, pokazala je da je rekordnih 1,7 odsto drveća koje se posmatra, umrlo između 2019. i 2020. godine, gotovo 10 puta više od prosjeka.

Posebno su pogođene smreke, od kojih je oko 4,3 odsto uginulo. Studija je kao glavni uzrok navela najezdu potkornjaka. Ovo je pogoršano zbog sušnog ljeta, koje je omogućilo ovim štetnim insektima da uđu duboko u kore.

Velika šteta je nastala usljed oluja, sušnih perioda, kao i šumskih požara u posljednje tri godine.

Listopadno drveće bukve je takođe pogodilo prorjeđivanje krošnji, što znači da je drveću nedostajao veći dio njihove normalne lisne mase, što je trend koji je bio očigledan tokom posljednje decenije.

“Stanje krošnje je poput medicinskog termometra, pokazuje kako je drveću. Istraživanje pokazuje: naše šume su bolesne”, rekla je Kloknerova.

Vlada je već obećala oko 1,5 milijardi evra finansiranja za opštinske i privatne vlasnike šuma, ali ekološke grupe zahtijevaju više akcije.

“Situacija je ozbiljna. Njemačka Vlada konačno mora da preduzme efikasne mjere zaštite klime i istovremeno masovno smanji zagađujuće emisije iz saobraćaja, industrije i poljoprivrede”, saopštila je organizacija za zaštitu prirode BUND.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.