Crna Gora – godišnjica smrti: Peko Pavlović, ustanik i junak

Foto: Ilustracija/Facebook

Srpski vojvoda, Peko Pavlović /1828-1903/, jedan od prvih oficira crnogorskog kneza Danila Prvog Petrovića, koji je organizovao i predvodio vojsku protiv Turaka, umro je 21. aprila 1903. godine.

U ustanku u Hercegovini, 1875. godine, Peko je predvodio dobrovoljce iz Crne Gore i organizovao ustaničku vojsku, svrstavši 11.000 Hercegovaca u 12 bataljona.

Evropska štampa, koja je opširno pisala o ustanku, posebno je isticala njegovo vrsno komandovanje, koje je Turcima nanijelo velike gubitke.

Zbog sukoba sa knezom Nikolom Prvim Petrovićem, koji mu je oduzeo komandu nad ustanicima, Peko Pavlović je bio neko vrijeme u emigraciji u Bugarskoj i Srbiji.

Peko se istakao i u bici na Vučjem dolu, u kojoj su Turci odlučno potučeni, kao i u mnogim drugim bitkama tog vremena, poput Boja na Kasabi, Nevesinjskoj, te u bici na Muratovici u Pivi.

Knez Nikola mu je dao vojvodski čin 1876. godine.

Nakon što je učestvovao u bici na Krscu i oslobođenju Nikšića, Peko Pavlović je došao u sukob sa kneževim tastom Petrom Vukotićem i samim knezom Nikolom, pa je morao da napusti Crnu Goru.

Živio je u Bugarskoj, Rusiji, a zatim se vraća u Crnu Goru, u kojoj nije bio politički aktivan i u kojoj je i umro.

Vojvoda Peko Pavlović je nosilac brojnih crnogorskih, srpskih, ruskih i italijanskih odlikovanja.

“Glas Crnogorca” je pisao tada povodom njegove smrti:

“Tamo gdje su Rista i Šćepana, i Jovana, i Ilije, Jevta i Maksima, zmajevitog `s Čeva ravna srpskog vojvode` od Rudina Aleksića Vuka i na hiljade srdžbe Božje hrabrih osvetnika – neka počine i sjen neumrlog viteza divnog nesavlada, neka počine sjen Peka Pavlovića”.

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos