NEMAČKA JE I DALJE NAJVAŽNIJA DESTINACIJA ZA MIGRACIJE

Foto: Ilustracija

 

Migracije u Nemačkoj snažno karakteriše priliv ljudi iz drugih zemalja članica EU a, istovremeno, emigracija, posebno u druge evropske zemlje. Nemačka je u Evropi i dalje najvažnija destinacija za međunarodne migracije. To znači da su centralni trendovi poslednjih godina nastavljeni, o čemu svedoči Izveštaj o migracijama za 2020. koji je pripremila Savezna kancelarija za migracije i izbeglice, koji je razmatrala savezna Vlada.

Na vrhu su Rumunija, Poljska i Bugarska: osam od deset glavnih zemalja porekla migranata u Nemačkoj bile su zemlje EU 2020. U ukupno više od dve trećine registrovane imigracije i emigracije, imigranti su došli iz druge evropske zemlje (69,1 odsto) ili su se preselili iz Nemačke u druge evropske zemlje (67,4 odsto). Kao i prethodnih godina, Rumunija je bila glavna zemlja porekla (15,7 odsto svih imigranata), a slede Poljska (8,7 odsto) i Bugarska (6,1 odsto). Rumunija, Poljska i Bugarska su takođe bile najvažnije destinacije za emigraciju. Veliki obim migracije je evidentan u ovim zemljama već duže vreme: to znači da se mnogi ljudi odatle sele u Nemačku, kao i nazad u ove zemlje.

Imigracija u Nemačku se značajno promenila od 2015. kako po obimu tako i po sastavu. 2020. godine takođe ga je oblikovala pandemija COVID-19. Nastavljen je trend koji Savezna kancelarija prati već niz godina: unutarevropske migracije dobijaju na značaju. 2020. godine više od polovine svih imigranata bili su državljani EU. Istovremeno, humanitarna migracija je ponovo opala. U odnosu na 2019. godinu, Federalna kancelarija je u 2020. zabilježila pad od 28 odsto u početnim zahtjevima za azil.

Uprkos ozbiljnim ograničenjima zbog pandemije COVID-19 i merama koje su preduzete da se ona obuzda – posebno ograničenja putovanja – migracija nije stala u 2020: oko 1,19 miliona ljudi preselilo se u Nemačku, 966,451 odavde. To znači da je imigracija smanjena za 23,9 odsto u odnosu na 2019. godinu, a iseljavanje za 21,5 odsto. Ukupno, 220.000 ljudi više emigriralo u Nemačku nego što je otišlo. Migracioni saldo, odnosno razlika između imigracije i emigracije, kontinuirano opada od 2016. godine. Pandemija COVID-19 pogoršala je ovaj fenomen: u poređenju sa 2019. godinom, pozitivan migracioni saldo pao je za 32,7 odsto.

Drugi razlog za pad pozitivne neto migracije je činjenica da je humanitarna migracija ponovo bila niža: dok je 2019. podneto ukupno 142.509 zahteva za azil po prvi put, cifra je bila samo 102.581 u 2020. godini. Sirija, Avganistan i Irak ostaju ovde najvažnije zemlje porekla. Drugi važni oblici migracije uključivali su dolazak stranih studenata, spajanje porodice i primanje zaposlenja. Na primer, 29.747 državljana trećih zemalja došlo je u Nemačku 2020. godine i dobilo boravišnu dozvolu radi plaćenog zaposlenja. Sa uvođenjem Zakona o imigraciji kvalifikovanih radnika 1. marta 2020. godine, stupila je na snagu velika zakonska promena za useljavanje u Nemačku na osnovu zarade. Međutim, međunarodna ograničenja mobilnosti izazvana pandemijom u početku su usporila priliv kvalifikovanih radnika iz trećih zemalja.

Sve u svemu, više od četvrtine stanovništva u nemačkim privatnim domaćinstvima ima migraciono poreklo. Njihov udeo u ukupnom stanovništvu je blago porastao 2020. godine, za 0,7 poena i sada iznosi 26,7 odsto. Više od polovine ljudi sa migracionim poreklom u Nemačkoj su nemački državljani (52,8 odsto), skoro dve trećine su se sami doselili, dok je 37,9 odsto rođeno u Nemačkoj. Ovi podaci takođe pokazuju neprekidan veliki značaj migracija za demografski i društveni razvoj Nemačke.

Pozadina:
Nemački Bundestag je 8. juna 2000. godine zatražio od Savezne vlade da podnese godišnji izveštaj o migracijama koji, uključujući sve grupe imigranata, daje sveobuhvatan pregled godišnjeg razvoja imigracije i emigracije. Izveštaj Savezne vlade o migracijama ima za cilj da pruži osnovu za donošenje odluka politike i administracije u oblasti migracione politike pružanjem što ažurnijih, sveobuhvatnijih i dovoljno detaljnih statističkih podataka o migracijama iz različitih izvora. Pored toga, javnost treba da bude informisana o razvoju migracionog procesa.

Izvor Televizija srpske dijaspore
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos