PLODNA POSETA IZRAELU

Predstavljena osnovna, projektna i izdavačka delatnost Arhiva Vojvodine.

Foto: Aleksandar Nikolić

Od 18. 1. do 24. 1. 2022. godine direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović boravio je u Izraelu gde je kroz čitav niz aktivnosti promovisao osnovnu, projektnu i izdavačku delatnost Arhiva Vojvodine.

Glavne aktivnosti tokom promovisanja delatnosti Arhiva Vojvodine na Bar Ilan Univerzitetu ticale su se održavanja međunarodne video-konferencije u kontekstu promocije knjige DEPORTATION OF THE JEWS OF BAČKA IN 1944, kao i izložba dokumenata i arhivske građe iz fondova Arhiva Vojvodine na Univerzitetu Bar Ilan u Tel Avivu.

Takođe, tokom posete direktora Arhiva Vojvodine, održan je okrugli sto koji se odnosio na tematiku Holokausta na prostoru AP Vojvodine, odnosno deportacije bačkih Jevreja u koncentracione logore (zgrada Rektorata Bar Ilan Univerziteta). U sklopu ovog događaja prezentovana su izdanja Arhiva Vojvodine na engleskom jeziku, kao i kapitalno dvotomno izdanje „Žrtve u Sremu 1941–1945” na srpskom jeziku. Ujedno, prezentovane su i druge publikacije iz izdavačke delatnosti Arhiva Vojvodine koje se odnose na tematiku iz jevrejske kulturne istorije: publikacija autorke Olge Andraši o vandrovkama, kao i publikacija Radovana Sremca o poreklu porodice Lampel Lapid. Za okruglim stolom o pomenutim publikacijama Arhiva Vojvodine učestvovali su vicerektor Bar Ilan Univerziteta prof. dr Ari Rajh, prof. dr Rahel Shely, prof. dr Lev Drumer, dr Olga Goldin, kao i Joel Rapel, bivši direktor Eli Vizel centra. Za okruglim stolom su takođe učestvovali i NJ. e. Dan Orijan, inženjer Jozef Žamboki, počasni konzul Aleksandar Nikolić i Mihajlo Tripić, otpravnik poslova Ambasade Srbije u Izraelu.

U sklopu posete, održani su i brojni sastanci u kontekstu produbljivanja institucionalne saradnje između Arhiva Vojvodine sa naučnim i obrazovnim institucijama, kao i sa pojedincima koji se bave istraživanjem Holokausta u Izraelu.

Tokom posete Jerusalimu i Tel Avivu, održana je onlajn-konferencija vezana za englesko izdanje knjige „DEPORTATION OF THE JEWS OF BAČKA IN 1944” koja je publikovana u sklopu izdavačke delatnosti Arhiva Vojvodine u saizdavaštvu sa Sal Van Gelder centrom za istraživanje Holokausta Bar Ilan Univerziteta na kojoj je učestvovalo preko stotinu učesnika. Promocija publikacije i diskusija o njoj je održana u četvrtak 20. 1. 2022. godine na Univerzitetu Bar Ilan u Tel Avivu. Tokom promocije u sklopu video-konferencije, naročitu pažnju je privuklo obraćanje Jaira Lapida, aktuelnog ministra spoljnih poslova Izraela. On je u sklopu svog izlaganja, između ostalog, govorio i o svojoj prababi po očevoj liniji Hermini Lampel koja je bila među novosadskim Jevrejima koji su deportovani tokom Drugog svetskog rata, odnosno koja je tragično stradala u koncentracionom logoru Aušvic. Među učesnicima, obratio se izraelski istoričar koji se bavi tematikom Holokausta, Jehuda Bauer, koji je u sklopu svog izlaganja istakao bez manjeg ili većeg učešća drugih naroda koji su iz različitih motiva pomagali nacional-socijalističkoj Nemačkoj u njegovom sprovođenju. Ukazujući na različite tendencije savremenog antisemitizma, Bauer je takođe istakao da je neophodno podsticati zajedničko istraživanje Holokausta, kao i motiva koji su doveli do njega. Pored navedenih, na konferenciji su učestvovali direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović, kao i jedan od urednika knjige, arhivist Aleksandar Bursać. Među ostalim istaknutim učesnicima konferencije, izlagali su i predstavnici Bar Ilan Univerziteta: zamenik predsednika Moše Levenštaj, direktorka Centra za istraživanje Holokausta Zehvait Gros. Takođe, tokom konferencije izlaganja su imali: predstavnik Memorijalnog centra Jad Vašem Joel Rapel, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Izraela i šef Odeljenja za Zapadni Balkan, ambasador Dan Orijan, direktor jerusalimskog predstavništva Privredne komore Srbije Aleksandar Nikolić, direktor jerusalimske kancelarije Centra „Simon Vizental” Efraim Zurof, direktor Centralnog arhiva jevrejskog naroda Johai ben Gedalija, ambasador Bosne i Hercegovine u Izraelu Duško Kovačević, predstavnici DKP RS u Tel Avivu, kao i poznata izraelska književnica Šulamit Lapid.

Zajednička ocena učesnika konferencije je da saradnja između Arhiva Vojvodine i Univerziteta Bar Ilan predstavlja izuzetan primer međunarodne saradnje koji treba da slede i ostale kulturne i naučne institucije u Republici Srbiji, odnosno da je neophodno dalje umrežavanje i realizacija zajedničkih projekata između institucija kulture i naučnih instituta u Republici Srbiji i u Izraelu. U zaključcima konferencije akcentovano je da bi zajednički rad izraelskih i istoričara u Republici Srbiji koji bi se sprovodio u arhivima na prostoru Republike Srbije, popunio naučnu prazninu i produbio istraživački interes za seriozna istraživanja tematike Holokausta na prostoru Srbije, kao i u državama regiona, odnosno državama koje su bile u sastavu SFRJ.

U sklopu posete, Arhivu Vojvodine i direktoru dr Nebojši Kuzmanoviću u zgradi Rektorata Bar Ilan Univerziteta svečano je dodeljeno priznanje “Sertificate of Honor” od strane Bar Ilan Univerziteta povodom predanog rada Arhiva Vojvodine u kontekstu očuvanja sećanja na Holokaust, kao i u kontekstu plodonosne saradnje. Priznanje je u ime rektora prof. dr Bi Amona Albeka, direktoru Arhiva Vojvodine dr Nebojši Kuzmanoviću uručio zamenik rektora Bar Ilan Univerziteta prof. dr Ari Rajh. Svečanom uručenju priznanja su prisustvovali profesori Univerziteta, kao i diplomate iz Republike Srbije i Izraela.

Tokom posete Privrednoj komori Srbije u Jerusalimu, direktoru Arhiva Vojvodine dr Nebojši Kuzmanoviću takođe je dodeljeno i priznanje za izuzetan doprinos u jačanju veza između Izraela i Republike Srbije. Priznanje je svečano uručeno od strane Dan Orijana, direktora Departmana za Balkan Ministarstva spoljnih poslova Izraela i Josifa Zambockog. Priznanje predstavlja zahvalnicu Ministarstva spoljnih poslova Izraela, Izraelsko-srpskog privrednog društva i izraelsko-srpskog Parlamentarnog odbora prijateljstva Kneseta. Svečanom uručivanju priznanja su prisustvovali otpravnik poslova Ambasade Republike Srbije konzul Mihajlo Tripić, i Aleksandar Nikolić, počasni konzul Republike Srbije u Izraelu.

Foto: Aleksandar Nikolić

Izvor Arhiv Vojvodine
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos