ODRŽANO PREDAVANJE PROF. DR DIPANITE DITE IZ INDIJE O RABINDRANATU TAGORI

Malo poznate Indijsko-srpske veze

Foto: Vladimir Mučibabić

 

Dana 19. aprila 2022. godine u Arhivu Vojvodine održano je predavanje „Rabindranat Tagore u Srbiji i svet u ‘jednom gnezdu” u prof. dr Dipanite Dite, indijske profesorke opšte književnosti sa Odseka za anglistiku Neotija univerziteta u Kalkuti.

Direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović se obratio prisutnima u uvodnoj reči, a na temu predavanja su govorili:
dr Boris Bulatović, moderator
dr Dipanita Dita, predavač
Prof. dr Dipanita Dita je kao dobitnik Tagorine nacionalne stipendije za kulturološka istraživanja Ministarstva kulture Indije provela gotovo tri godine na istraživačkom boravku u Srbiji, baveći se izučavanjem recepcije Tagorinog književnog dela u Srbiji i uticajem koji je njegova poseta Beogradu u novembru 1926. godine ostvarila na kasnija istraživanja njegovog opusa i prevođenje različitih pesničkih i proznih dela.
U svojoj interpretaciji Tagorinog boravka u Srbiji, načina shvatanja njegovih estetskih i političkih ideja, prof. Data je istakla kako je – posmatrano u evropskim razmerama – Tagora doživeo značajnije književno priznanje i stekao dugoročniju reputaciju svetskog pisca na prostoru Istočne Evrope. U tom smislu, apostrofirajući veliki broj kritičarskih odziva na njegovo delo u rasponu dužem od jednog veka i znatan broj prevoda objavljenih u Srbiji, indijska autorka je ukazala i na katkada nedovoljno razumevanje onih fenomena duhovnosti za koje bi se moglo reći da su inherentni indijskoj kulturi.
Uz to, osvrćući se na pitanje o tome kako kanonska predstava o Tagori izgleda u Indiji, budući da je u srpskoj javnosti poznat prvenstveno po svojim zbirkama poezije Gradinar i Gitandžali i romanima Kuća i svet i Brodolom, prof. Data je naglasila da se njegov celokupan opus izučava permanentno, te da predstava o Tagori podrazumeva i odnos prema njemu kao značajnom dramskom piscu.
Na kraju, prof. Dipanita Data se brojnoj publici zahvalila na pažnji i učešću u raspravi, prihvativši poziv da novo novo predavanje u Novom Sadu održi kada njena knjiga o Tagori i vezama sa Srbijom izađe iz štampe.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos