ZVANIČNIK KOJI JE ODOBRIO VAKCINE PROTIV KOVIDA NIJE KONSULTOVAN O ZABRANAMA ZA PUTOVANJA

Donosimo verziju teksta iz The Epoch Times-a u kojoj se govori o unakrsnom ispitivanju kanadskih zvaničnika javnog zdravlja, koji svedoče u sudskom procesu protiv obaveza vakcinisanja koje je propisala vlada Džastina Trudoa. Zdravstveni stručnjaci svedoče da nisu konsultoivani pri donošenju represivnih mera i ograninčavanja slobode kretanja i putovanja nevakcinisanih ili “nedovoljno” vakcinisanih ljudi. Odluke kanadske vlade o obaveznom vakcinisanju putnika nemaju naučnu pozadinu, iako su se članovi vlade stalno pozivali u javnim nastupima na nauku. Liberali su prezentirali obaveznu vakcinaciju u leto 2021. godine i to je bio deo političke kampanje za jesenje izbore prošle godine. Obavezno vakcinisanje je bilo sistematski promovisano i zahtevano u svim govorima Džastina Trudoa. Trudo i njegovi ministri su se u svim govorima i javnim nastupima pozivalli na nauku i navodne savete zdravstvenih eksperata. Sada ispada da “nauka” nije tražila mandate za vakcinisanje.

Obavezno vakcinisanje je suspendovano 20. juna uz napomenu da može biti vraćeno u zavisnosti od situacije.

Priredio: Nenad Stanković

 

 

Autor: Noe Chartier

Zvaničnik savezne vlade sa konačnim ovlašćenjem za odobravanje vakcina u Kanadi nije savetovao, i ni u jednom trenutku nije konsultovan o nametanju ili održavanju mandata vakcine na putovanjima, pokazuju sudski dokumenti.

Dr Selija Lourenko, generalna direktorka Direkcije za biološke i radiofarmaceutske lekove u kanadskom ogranku za zdravstvene proizvode i hranu, dala je ove informacije početkom juna dok je bila unakrsno ispitana kao vladin svedok u prilog mandata.

Lourenkova direkcija je zadužena za pregled lekova kao što su vakcine i ona ima poslednju reč o njihovom odobrenju.

„Želim da budem jasan, niko iz kanadske vlade — a kada kažem „kanadska vlada“, uključujem kabinet premijera, ministarstvo saobraćaja, ministra zdravlja — niko se nikada nije konsultovao sa vama o tome da li bi trebalo da donese taj mandat vakcine za putovanja?” pitao je advokat Sem Presvelos, koji zastupa podnosioce predstavke Karlu Harisona i Šona Rikarda u njihovom pravnom sporu protiv mandata.

„Tačno je“, odgovorila je Lourenko.

Presvelos je takođe pitao Lourenko da li ju je neko vladino odeljenje konsultovalo u vezi sa stalnim zahtevima za mandatom vakcine na putovanjima od njenog odobrenja za vakcine. Rekla je da to nije slučaj.

Moguće je da je vlada dobila savete od drugih sektora kanadskog zdravstva, kao što je Agencija za javno zdravlje Kanade (PHAC), ali Lourenco i njen tim znaju o detaljima vakcina daju joj ovlašćenje da govori o tome.

Lourenco je rekla da komunicira sa PHAC-om u vezi sa efektivnošću vakcina, ali nikada nije razgovarala sa njima o zahtevu za vakcinom na putovanjima.

Drugi vladini zvaničnici su takođe bili unakrsno ispitani u okviru postupka o pravnom osporavanju mandata putne vakcine.

Vlada pokušava da proglasi ovo pitanje bespotrebnim s obzirom da je mandat suspendovan (zabranjujući međunarodne dolaske), ali podnosioci zahteva se bore protiv predloga i žele svoj dan na sudu.

Klinička ispitivanja

Veliki deo unakrsnog ispitivanja Lourenkove vrteo se oko pitanja učinka vakcine, o čemu se govorilo o „efikasnosti“ u kliničkim ispitivanjima i „efektivnosti“ u stvarnom svetu, i oko procesa odobravanja.

Lourenko je priznala da su trenutne injekcije COVID-19 još uvek u trećoj fazi njihovih kliničkih ispitivanja, pri čemu se očekuje da će Moderna završiti svoje ispitivanje u decembru 2022, a Pfizer u decembru 2023.

Ona je, međutim, rekla da su završili „fazu izveštavanja za potrebe regulatornog ovlašćenja“.

„Dakle, za regulatorno odobrenje morali su da završe fazu ispitivanja u kojoj su bili u mogućnosti da pruže podatke o efikasnosti i bezbednosti do medijana od dva meseca praćenja svih učesnika u kliničkom ispitivanju.

Da bi ove nove lekove stavila na tržište, vlada je izdala retku privremenu naredbu u septembru 2020.

Pre toga, nije bilo alternativnih puteva da vakcine ili drugi lekovi preskoče faze, rekla je Lourenco.

„Nije postojao… drugi put pre privremene naredbe. … Redovni put je ono što smo imali na raspolaganju za odobravanje leka prema Zakonu o hrani i lekovima“, rekla je ona.

Dodala je da je to slučaj sve dok je ona u Health Canada, 21 godinu, iako je spomenula upotrebu privremenih naloga za vakcinu protiv gripa H1N1 2009.

Uprkos tome što nije pratio uobičajeni put, Lourenco je rekao da je proces pregleda i dalje snažan.

„Nismo promenili zahteve u pogledu standarda dokaza. Dokazi i kriterijumi za odobrenje za reviziju – za procenu bezbednosti vakcina – nisu promenjeni”, rekla je ona.

„Ono što smo promenili sa privremenom narudžbom bilo je da omogućimo veću fleksibilnost u pogledu procesa pregleda, omogućimo, na primer, redovno podnošenje, kako bi podaci postali dostupni, proizvođači su mogli da ih dostave u Health Canada – što nije nešto što se može dogoditi u normalnom procesu – a zatim dozvoliti druge alate kao što su odredbe i uslovi koji bi mogli biti nametnuti autorizaciji.

Efikasnost vakcina

Lourenkovoj su postavljena mnoga pitanja o efikasnosti i efektivnosti vakcine, jer je argument vlade bio da nevakcinisani pojedinci ne bi trebalo da sede pored vakcinisanih pojedinaca u transportu.

„Ne možete odlučiti da izložite riziku ljude koji sede pored vas u avionu“, rekao je premijer Džastin Trudo za CBC 23. juna u odbrani mandata. Savezna vlada je suspendovala mandat 20. juna.

“Dr. Lourenko, da li se slažete da nevakcinisani putnici predstavljaju zdravstveni i bezbednosni rizik za vakcinisane putnike?“ upitao je Presvelos.

„Odgovorila bih na to tako što bih rekla da… predstavljaju određeni rizik, ali s obzirom na to da su vakcinisani putnici vakcinisani… njihov rizik je smanjen jer su zaštićeni vakcinom“, odgovorila je Lourenko.

Po pitanju zaštite koju pružaju vakcine protiv COVID-a, Lourenkovoj su predstavljeni grafikoni koje je pripremio PHAC o njihovoj opadajućoj zaštiti.

Grafikoni su navodno pokazali da su dve doze, verovatno injekcije mRNA, nudile 50 do 80 procenata zaštite od simptomatske bolesti u prvom mesecu.

Posle 12 nedelja, „ogromna većina studija pokazuje efikasnost ispod 40 procenata sa daljim padom [tokom] vremena na 20 procenata ili manje“; tačno?” Presvelos je pitao Lourenkovu za grafikone.

„Da, to je tačno“, rekla je.

„Dakle, pretpostavljam da su ove brojke ovde, ove brojke o efikasnosti, ovo se ne bi kvalifikovalo za odobrenje ove vakcine da smo to primetili na suđenju?“ rekao je Presvelos.

„Ne bi, ne“, odgovorila je Lourenko.

Lourenko je ranije objasnila da vakcine moraju da pokažu efikasnost veću od 50 procenata u prevenciji infekcija tokom kliničkih ispitivanja da bi bile odobrene.

S obzirom na drastičan pad učinka vakcine tokom vremena, Lourenko sada kaže da je sprečavanje ozbiljnih ishoda ono što opravdava zadržavanje njihove dozvole.

„Na post-marketingu, naravno, i dalje smo zabrinuti zbog efikasnosti protiv infekcije, ali ako vakcina pokazuje slabu zaštitu od infekcije, ono što tražimo je da li još uvek štiti od teške bolesti. A ako jeste, onda to podržava našu analizu u smislu prednosti koje i dalje nadmašuju rizike vakcine“, rekla je ona.

Ipak, Lourenko je rekla da ne postoji prag fiksnog broja u vezi sa zaštitom od teških bolesti poput infekcije.

“Nemamo odgovarajući broj, ne.”

 

 

Izvor: The Epoch Times

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos