Image by: Envato Elements

Ideja za pokretanje televizijskog kanala potekla je od gospodina Dalibora Višića koji je, baveći se biznisom i živeći u Njemačkoj, uočio veliki problem u informisanosti i komunikaciji unutar srpske zajednice kao i ostalih naroda sa prostora Zapadnog Balkana, koji žive i rade u Njemačkoj. Iseljenici prate programe nacionalnih televizija iz ex Yu regiona koje su sve samo ne nezavisni mediji i koji djeluju pod velikim uticajem vlasti, a uglavnom se bave sopstvenom promocijom ili unižavanjem neistomišljenika sa vrlo malim udjelom kulturnog i obrazovnog programa. Informacije koje dolaze iz EU i svijeta se prenose i tumače uglavnom u dnevno – političke svrhe i kako kome odgovara. U narodu je na taj način probuđen evroskepticizam, osjećaj da je EU protiv njih i da ih smatra i tretira kao građane drugog reda.
Tako je nastala ideja da se osnuje jedna prava nezavisna srpska televizija u Njemačkoj koja će se obraćati direktno dijaspori i koja će se baviti problemima i potrebama naših ljudi u dijaspori, pomagati u snalaženju i integraciji, informisati ih o bitnim stvarima , a tiču se njih samih. Zadatak ove televezije je i da sa jednog apsolutno neutralnog stanovišta informiše dijasporu o dešavanjima u EU, svijetu i zemljama Zapadnog Balkana. Televizija je jedno vezivno tkivo za sve Srbe i ostale narode ex YU, koja bi međusobnu komunikaciju i saradnju podigla na jedan viši nivo.
Televizija se bavi promocijom srpske kulture, tradicije, privrednih i turističkih potencijala Srbije i ostalih zemalja ex YU, približavajući ih na taj način svijetu, a u isto vrijeme i novim naraštajima naših iseljenika koji su rođeni u Njemačkoj i drugdje van matice.
Dalibor Višić je organizovao i sproveo mnoge humanitarne akcije koje su za cilj imale pomoć ljudima širom EX YU, a pokretanje ovog tv kanala bi svakako bio iskorak dalje.

Naš tim

Naš tim čine profesionalci koji su strastveni u svome radu i istaknuli su se u području svoje ekspertize. Tim je sastavljen od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u području novinarstva, video tehnike, video montaže, grafike, kao i ostalim poljima potrebnim za rad televizije.

Načelo kojim se vodimo u našem radu:  “Motiviše nas kvalitet” tjera nas da uvijek nastojimo maksimalno doprinijeti svojim znanjem i vještinama ostvarenju konkretnih i vidljivih rezultata za naše gledaoce. Kvalitet, istina, kao i ažurnost su  jedina opcija kojom se zadovoljavamo u obavljanju našeg rada.

Stalno poboljšavanje vještina naših zaposlenih omogućava nam da ostvarimo te temeljne vrijednosti. Pružanjem mogućnosti profesionalnog napretka i konstantnim poboljšanjem naših vještina otvaramo vrata našim zaposlenima kako bi rasli i napredovali zajedno.

Naši klijenti

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos