Emisija sadrži ragovore sa ljudima zanimljivih životnih priča, ćije poreklo vodi sa Balkana. Govorićemo o njihovim dilemama, uspesima, poteškoćama na koje su nailazili živeći i radeći u Skandinaviji. Gosti će nam biti novinari, glumci, lekari, muzičari, naučnici, sveštena lica, tako da ćemo obuhvatiti razne segmente života.

Cilj emisije je upoznavanje javnosti sa dostignućima naših ljudi, koji svakako mogu da posluže kao inspiracija i uzor.

fuck idols real milf rides stepson.
porn videos